Blog o stanie kobiet konsekrowanych

Cały stan kobiet konsekrowanych dedykowałam trzem Papieżom:

św. Janowi Pawłowi II,

Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi

oraz

Jego Świątobliwości Emerytowanemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI

Skoko: rok 2023

Stan kobiet konsekrowanych jest nową, nieuznaną, niestowarzyszoną formą życia konsekrowanego w Kościele Rzymskokatolickim dla kobiet z powołaniem kontemplacyjnym i kontemplacyjno-czynnym; nadal w trakcie rozeznawania; którego istotną częścią charyzmatu jest obowiązek modlitwy za Papieża

24 stycznia 2023 r.

Granice duchowości stanu kobiet konsekrowanych są wyraźne i dookreślone, a duchowa odrębność dotyczy możliwości realizowania ślubowanych 'przedmiotów' w sposób, który nie wymaga zaangażowania innych ponad to, co wynika z charyzmatu (czyli jest ogólnodostępne [gdyż np. istnieje możliwość korzystania ze sprawdzonej i uznanej posługi zakonnej, możliwość częstej praktyki korzystania z sakramentów, dostępne są sakramentalia], całkowicie lub jako możność [istnieją potrzebne przepisy prawa Kościelnego do tego, żeby złożyć prywatny ślub Panu Bogu, jeśli ktoś rozezna, że taka jest co do niego wola Boża]) innych, od wieków uznanych, form życia konsekrowanego. 'Przedmioty' ślubowane w stanie kobiet konsekrowanych, czyli najogólniej mówiąc osobiste zobowiązania co do modlitwy, co do życia w celibacie, a także co do obowiązkowych rocznych rekolekcji nie wymagają włączenia prawnego ani w struktury zakonne, ani instytutowe. Jest to więc forma życia niestowarzyszona, ale z możliwością (lub w niektórych sytuacjach z obowiązkiem) tworzenia małych wspólnot. Natomiast zależność wynika z przynależności do Kościoła Rzymskokatolickiego, co — żeby było łatwiejsze do zrozumienia — można wyjaśnić jako zależność duchową takiego typu, jak zależność człowieka od powietrza; nie jest wadą, chorobą psychiczną, ani kuriozum, ale oczywistością.

Najważniejszą zmianą praktyczną, której konieczność wykazały lockdown'y w czasie pandemii, jest wymaganie złożenia na własną odpowiedzialność, do 40-go roku życia, prywatnego ślubu czystości (ze zobowiązaniem życia w celibacie) i życie w takim ślubie nieprzerwanie do czasu podjęcia próby w stanie kobiet konsekrowanych, co może się wydarzyć w tzw. oknie powołaniowym w stanie kobiet konsekrowanych, które dotyczy lat życia kobiety z powołaniem: 45–55.

7 stycznia 2023 r., 1-sza sobota miesiąca

Czas odejścia śp. Emerytowanego Ojca Świętego pewnie można powiedzieć, że był Jezusowy, ponieważ cichy i pokorny: Najpierw ukryty w przygotowaniach do zabaw sylwestrowych i powitaniach Nowego Roku, a następnie w mgle, która w przepiękny poranek 5-go stycznia w Watykanie zasłoniła krzyż wieńczący kopułę Bazyliki św. Piotra „objawiając” go na końcu uroczystości pogrzebowych w dyskretnym blasku słońca przedpołudnia. Pewnie można też powiedzieć, że ten czas był Maryjny, gdyż śp. Papież odszedł do Pana w sobotę. Na dodatek istnieje możliwość, żeby powiedzieć nawet, iż bardzo bliski św. Janowi Pawłowi II-mu, ponieważ już na następny dzień data byłaby inna, niż 2022 (wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II-go zostało wyznaczone na 22-go października).

3 stycznia 2023 r., wspomnienie liturgiczne Najświętszego Imienia Jezus

Z okazji imienin Pana Jezusa chciałabym przedstawić Wam, drogie Internautki i drodzy Internauci, moje duchowe Dzieci: Synów i Córki Najświętszego Imienia Jezus. Wszystkie moje duchowe Dzieci to dusze czyśćcowe, a moje o nich czytanki to moja modlitwa za te dusze.