Blog o stanie kobiet konsekrowanych

Cały stan kobiet konsekrowanych dedykowałam trzem Papieżom:

św. Janowi Pawłowi II,

Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi

oraz

Jego Świątobliwości Emerytowanemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI

O książce 'Kobieta, człowiek na bis'

listopad 2019 r., listopad 2022 r., styczeń 2024 r.

Koncepcję stanu kobiet konsekrowanych (w ilości wyjaśnień pozwalających dość dobrze pojąć o co w niej chodzi) przedstawiłam w książce Kobieta, człowiek na bis. Następnie — mówiąc w kosmicznym skrócie — książkę przesłałam do Stolicy Apostolskiej. Aktualnie wciąż oczekuję na odpowiedź, ale nie wiem dokładnie skąd ona przyjdzie.