Blog o stanie kobiet konsekrowanych

Cały stan kobiet konsekrowanych dedykowałam trzem Papieżom:

św. Janowi Pawłowi II,

Jego Świątobliwości Ojcu Świętemu Franciszkowi

oraz

Jego Świątobliwości Emerytowanemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI